Togo

Adopcja Serca w Togo

Adopcja Serca w Togo prowadzona jest we wspólpracy z Ruchem “Maitri” od 2010 roku przez Siostry ze Zgromadzenia Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Program Adopcja Serca – Szkoła Podstawowa i  AS – Szkoła Średnia funkcjonuje w następujących placówkach misyjnych: Biankouri-Dapong, Sokode, Pagouda i Guerin Kouka.

Osamotniony sierociniec

W sierocińcu w Pagoudzie przebywa kilkadziesiąt dzieci – sierot, półsierot, bądź porzuconych przez rodziców w przekroju wiekowym 5-15 lat, określonym według Statutów Sierocińca i zgodnie ze wytycznymi Ministerstwa Edukacji. Dzieci uczą się w szkole podstawowej lub średniej. Ponadto 20 dzieci powyżej 15 roku życia uczy się zawodu w lokalnym Technikum lub poza naszą miejscowością. Sierociniec nie otrzymujemy stałej dotacji na sierociniec od żadnej instytucji państwowej ani prywatnej. Utrzymujemy go wyłącznie z darów od różnych ofiarodawców lokalnych i z zagranicy, głównie z Polski. Po śmierci założyciela Domu Dziecka, ks. Piotra Warzechy, który również szukał darczyńców, troska o zapewnienie godnych warunków życia i rozwoju dzieci spadła wyłącznie na Siostry Św. Katarzyny.