Adopcja Serca. Jak pisać list do dziecka w Afryce?

Kamerun (990)-001 Adopcja Serca. Jak pisać list do dziecka w Afryce

Adopcja Serca. Jak pisać list do dziecka w Afryce?

Ważnym elementem programu Adopcji Serca jest możliwość nawiązania korespondencji z podopiecznymi żyjącymi w odległych krajach Afryki. W ten sposób możemy dać im wiele radości. Uzyskujemy tym samym kontakt z istotą ludzką, żyjącą w innej rzeczywistości, poznajemy jej troski, potrzeby i odczucia.

O czym pisać w liście do dziecka?
Jeśli będzie to pierwszy list, proszę się przedstawić, napisać coś o sobie i swojej rodzinie, swoich zainteresowaniach i swojej pracy. Można dołączyć zdjęcia swoje i rodziny. Listy nie powinny być zbyt długie. Możemy w nich zadawać dzieciom pytania dotyczące nauki, rodziny, kolegów, obowiązków itp. Należy mieć jednak świadomość, że nie zawsze otrzymamy na nie wyczerpujące odpowiedzi. Sposób życia, a także zwyczaje ludzi żyjących w niezwykle prymitywnych warunkach nie sprzyjają wyrażaniu myśli w formie korespondencji listowej.
Co można dodać do listu?
Do listu można dołączyć swoje zdjęcia. Wiemy, że podopieczni cieszą się, gdy je otrzymują. Można dołączyć widokówki, naklejki, kolorowanki, książeczki, ale nie przekraczające wielkości zeszytu (format A5). Książeczka powinna być w języku, którym posługuje się podopieczny w szkole (angielski, francuski). Prosimy nie wysyłać żadnych zabawek, gier, przedmiotów metalowych, ubrań, przyborów szkolnych. Do życzeń bożonarodzeniowych prosimy nie wkładać opłatka. Tamtejsze dzieci nie znają tej tradycji, a listy z życzeniami niejednokrotnie otrzymują już po świętach.

Czego w listach nie pisać?

  •  Nie należy składać dzieciom żadnych obietnic (np. dodatkowych pieniędzy, prezentów, wyjazdu do Polski lub odwiedzenia dziecka, opłaty studiów) Takie obietnice często są nierealne z wielu powodów. Misjonarze zwracają uwagę, aby nie wyróżniać żadnego z podopiecznych, gdyż rodzi to wśród nich ogromną zazdrość i niepotrzebne konflikty.
  •  Nie należy udostępniać swojego adresu, numeru telefonu, adresu e-maila – może to wywołać nieoczekiwaną lawinę próśb o pomoc od sąsiadów, krewnych i znajomych dziecka, którym możemy nie sprostać. Nigdy też nie wiemy, jak i przez kogo takie dane mogą zostać wykorzystane.

W jakim języku pisać?
Listy można pisać w języku polskim lub w języku jaki jest używany w danym kraju jako oficjalny: francuskim lub angielskim.

Ile może ważyć list?
List nie powinien być większy od zeszytu (format A5) i nie może przekroczyć wagi 250 g.

Jak adresujemy list?
Na liście oraz na każdej załączonej rzeczy (zdjęciach, kolorowankach, książeczkach itd.) w lewym górnym rogu należy umieścić następujące informacje:
imię i nazwisko dziecka
numer ewidencyjny dziecka
nazwę placówki misyjnej, do której dziecko należy
kod ofiarodawcy
Przykład:
Shumbusho Valens
15/23
ss. Pallotynki – Masaka
A4523

Dokąd należy wysłać list?
List należy wysłać do Ośrodka Maitri, w którym jest zarejestrowane nasze dziecko. Po dokonaniu tłumaczenia Ośrodek prześle go do misjonarzy, tam zostanie przekazany dziecku. Nie należy indywidualnie wysyłać listów do Afryki.

Adopcja Serca. Jak pisać list do dziecka w Afryce?