Stowarzyszenie Ruchu Maitri – prawną reprezentacją gdańskiej Wspólnoty.

Gdańska Wspólnota Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitr” istnieje od 1978 roku. Po latach działalności w ramach parafii Najświętszego Serca Jezusowego, idąc za przykładem wspólnot Ruchu “Maitri” z Warszawy i Bytomia, gdańska Wspólnota podjęła decyzję o przyjęciu osobowości prawnej w formie stowarzyszenia.

Po przeprowadzeniu wewnętrznej debaty zarówno w gronie Rady Wspólnoty, jak i wolontariuszy oraz uczestników Ruchu z Gdańska i pozostałych ośrodków, odbyło się zebranie założycielskie (7 stycznia 2011 r.), w którym uczestniczyło 18 osób. W ten sposób powołane zostało do życia Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” (Stowarzyszenie Ruchu Maitri – KRS 0000364214) z siedzibą w Gdańsku. Statut Stowarzyszenia dostępny jest w serwisie internetowym gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri.

Do władz stowarzyszenia zostali wybrani członkowie dotychczasowej Rady gdańskiej Wspólnoty i długoletni współpracownicy oraz ksiądz proboszcz parafii NSJ.. Odpowiedzialny gdańskiej wspólnoty Tadeusz Makulski został powołany na dyrektora zarządzającego stowarzyszeniem. Stowarzyszenie przejmuje wszystkie sprawy związane z programem Adopcji Serca i projektami pomocowymi, natomiast za działania gdańskiej wspólnoty Ruchu “Maitri” odpowiadać będzie w dalszym ciągu Rada Wspólnoty. Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na oczekiwania wielu naszych ofiarodawców i przyjaciół związane z wprowadzaniem standardów przejrzystości i prezentacji działalności od strony merytorycznej i finansowej. Stowarzyszenie Ruchu Maitri prowadzić będzie działalność pod dotychczasowym adresem, tj. w budynku starej plebanii przy ul. ks. Zator-Przytockiego 3 w Gdańsku-Wrzeszczu.

Tadeusz Makulski

Władze Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri:

Zarząd:

Ewa Turek – Prezes Zarządu (nauczyciel, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2007 r.)

Krzysztof Starczewski – Skarbnik (przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 1994 r.)

Michał Reiter – Sekretarz (radca prawny, rodzic adopcyjny, wolontariusz, współpracuje z Ruchem “Maitri” od 1995 r.)

Komisja Rewizyjna:

Iwona Szymkiewicz – Przewodnicząca Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu “Maitri” )

Teresa Szeniman – Członkini Komisji (księgowa, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2001 r.)

Renata Kujawa – Członkini Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu “Maitri”)

Dyrektor Zarządzający:

Tadeusz Makulski – Odpowiedzialny gdańskiej Wspólnoty Ruchu “Maitri” (politolog, przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, wolontariusz, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2002 r., członek Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu)