Znak Ruchu Maitri MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Skorowidz tematyczny artykułów

Z ŻYCIA W KRAJACH TRZECIEGO ŚWIATA

     Zainteresowanie nasze kieruje się ku najbiedniejszym krajom. Życie ubogich, ich problemy, ciekawe rozwiązania, obecność misjonarzy - to niektóre tematy naszych artykułów.
     Na dole stron skorowidza dotyczących poszcz. krajów są też odsyłacze do innych serwisów dotyczących danego kraju.

 • Rwanda i region Wielkich Jezior
       Rwanda, Burundi, Rep. Dem. Kongo (były Zair) - to jeden z najbiedniejszych regionów świata, dodatkowo dotknięty konfliktem wojennym. Wciąż jest pełen niepokoju i napięcia. Po działaniach wojennych i rzeziach pozostały setki tysięcy sierot.
 • Sudan
       Trwająca ponad 40 lat wojna domowa między arabską, islamską północną częścią kraju, a chrześcijańskim i animistycznym południem, zamieszkałym przez plemiona czarnych Afrykańczyków, to przyczyna tragedii humanitarnej na ogromną skalę. Rząd fundamentalistów islamskich bezwzględnie dąży do islamizacji i arabizacji całego kraju. Głód, rzesze uchodźców, handel niewolnikami, łamanie praw człowieka, pomoc ofiarom konfliktu - to niektóre tematy naszych artykułów
 • Kamerun
       Kraj ten, ubogi i zadłużony, cieszy się jednak pokojem. Wielkie zróżnicowanie etniczne, językowe i religijne nie przeszkadza mieszkańcom żyć w pokoju. W kraju tym znajduje schronienie wielu uchodźców z bliższych i dalszych krajów Afryki, w których toczą się wojny.
 • Boliwia
       Boliwia jest jednym z najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych krajów Ameryki Łacińskiej. Ogromne zadłużenie kraju pogłębia jego problemy i nędzę znacznej części mieszkańców. Legalna w tym kraju uprawa koki stawia go w rzędzie trzech największych producentów kokainy na świecie, co daje krajowi znaczną część dewiz, przeznaczanych na spłatę odesetek.
 • Inne kraje
 •      Afganistan, Bangladesz, Burkina Faso, Chile, Etiopia, Gujana, Haiti, Indie, Jamajka, Kenia, Kolumbia, Malawi, Mozambik, Niger, Nikaragua, Peru, Sierra Leone, Somalia, RPA, Tanzania, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia.
 • Problemy Trzeciego Świata
 •      Głód, zdrowotność, zniszczenie środowiska naturalnego, mikrokredyty, surowce, życie codzienne w krajach ubogich i zadłużonych.
 • Zobacz też:
       My a Trzeci Świat
      Historia, kultura i społeczeństwo Rwandy i innych krajów Trzeciego Świata  

 • [Skorowidz  tematyczny artykułów]
  [Strona główna]      [Napisz do nas]
  [Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]