Znak Ruchu Maitri MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Skorowidz tematyczny artykułów

ADOPCJA SERCA I INNA POMOC RUCHU MAITRI DLA TRZECIEGO ŚWIATA

Serce

Programy stałej pomocy oraz jednorazowe projekty i akcje - ich przebieg, efekty, możliwości współpracy.

 • O pomocy ogólnie
       Listy misjonarzy dotyczące naszej pomocy, sprawy organizacyjne itp.
 • Adopcja Serca ogólnie
       Adopcja Serca to indywidualny lub grupowy patronat nad sierotą lub ubogim dzieckiem w Trzecim Świecie przez modlitwę oraz pokrycie kosztów leczenia, utrzymania i nauki. Ofiarodawcy mogą otrzymać informacje o dziecku, jego zdjęcie, w niektórych wypadkach też nawiązać korespondencję.
 • Kozy dla sierot
       Zakup kóz dla sierot to jeden z naszych projektów pomocy. Dzięki niemu dzieci mają mleko i mięso. Pierwszy przychówek trafia do kolejnej rodziny, w której żyją sieroty.
 • Inne
       Jednorazowe akcje i projekty.
   
     Szczegółowe aspekty Adopcji Serca
 • Dożywianie zagłodzonych dzieci
       W misyjnych ośrodkach dożywiania korzystają z pomocy dzieci niedożywione i zagłodzone, często na skraju śmierci głodowej. Pomoc trafia też do dzieci w więzieniu, które nie otrzymują od władz żadnych posiłków.
 • Oświata dla dzieci Trzeciego Świata
       Pomoc w pokryciu kosztów nauki w szkole podstawowej lub średniej. Bez tej pomocy wiele dzieci nigdy nie pójdzie do szkoły. Jeśli nie zdobędą wykształcenia, ich przyszłość nie będzie łatwa.
 • Pomoc dla ubogich, osieroconych kleryków z Kamerunu
       Jest to nowa i - jak na razie - niezbyt rozwinięta, ale bardzo interesująca forma pomocy.
 • Szkoła Życia dla ubogich i osieroconych dziewcząt
       Wiele ubogich rwandyjskich dziewcząt, zwłaszcza osieroconych i kalekich, nie ma przed sobą żadnych perspektyw życiowych. Nigdy nie chodziły do szkoły, żyją w nędzy. Stanowi to dla nich również zagrożenie moralne. Siostry misjonarki wychodząc na przeciw ich potrzebom, w tzw. Szkole Życia uczą je szycia, robótek ręcznych, czytania, pisania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zdobycie tych umiejętności umożliwi dziewczętom samodzielne utrzymanie się i godne życie.
 • Listy od sierot z Adopcji Serca
       Sieroty oczekują nie tylko wsparcia materialnego. Pragną też odczuć bliskość i miłość tych, którzy im pomagają. Korespondencja z przybranymi rodzicami z Polski jest dla sierot bardzo ważną sprawą. Świadczą o tym ich listy, a także wypowiedzi misjonarzy.
 • Adopcja Serca w szkołach
       Świadectwa uczniów i nauczycieli.
 • Przeczytaj też Świadectwa o Ruchu Maitri
       Znajdziesz tu wiele wypowiedzi uczestników Adopcji Serca.
   

 • [Skorowidz  tematyczny artykułów]
  [Strona główna]      [Napisz do nas]
  [Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]