Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Skorowidz tematyczny artykułów

KULTURA MATERIALNA RWANDY

Najstarsza ceramika świata  nr 1 (92)

Najnowsze odkrycia w Afryce wskazują, że tam właśnie powstał nie tylko człowiek, ale i najstarsze wyroby garncarskie.

Kubaza - stolarstwo cz. I  nr 5 (78)
Kubaza - stolarstwo cz. II  nr 6 (79)
Mieszkańcy dawnej Rwandy używali wiele przedmiotów wyrabianych z drewna przez miejscowych stolarzy. Dziś wychodzą one z użytku, a stolarzy spotkać coraz trudniej.

Kwubaka inzu - jak budowano dom  nr 4 (77)
Od najdawniejszych czasów każda rodzina rwandyjska miała swój własny dom. Obowiązkiem młodego mężczyzny było wybudować swój własny dom jeszcze przed ożenkiem. Tak jest do dziś.

Rzemiosło rwandyjskie  nr 4 (77)
Zapoznajmy się z tradycyjnym, powoli zanikającym rzemiosłem rwandyjskim: budową domu, stolarstwem i garbarstwem.


[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Strona główna]      [Napisz do nas]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]