Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Nr 4 (95) lipiec-sierpień 2007

U BENEDYKTYNÓW

W dniach 18-22 lipca, w klasztorze benedyktynów w Lubiniu* koło Kościana, odbyły się rekolekcje dla uczestników, ofiarodawców i sympatyków Ruchu Maitri.
W rekolekcjach uczestniczyło 16 osób, najwięcej z Raciborza i Wrocławia (po trzy). Gościem specjalnym był ksiądz Maurice Yaya Sarde Mana z Kamerunu, który wcześniej gościł w różnych ośrodkach Ruchu Maitri (w Gdańsku, Bytomiu, Warszawie i Wrocławiu). Ks. Maurice był dzieckiem adopcyjnym założyciela Ruchu, Jacka Wójcika.
Myślą przewodnią rekolekcji były słowa „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” (por. (1 Kor 1, 26). Prowadził je ks. Hubert Sklorz, jeden z duszpasterzy Ruchu. Program dzienny rekolekcji, nad których przebiegiem czuwała Edyta i Weronika, był bardzo napięty. Przewidywał Eucharystię, godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, dwie konferencje i udział w modlitwach według porządku benedyktyńskiego.
W modlitwie i skupieniu pomagała nam obowiązująca podczas rekolekcji cisza oraz piękne otoczenie. Był też czas na indywidualną rozmowę z księdzem Hubertem i na bliższe poznanie się uczestników. Wiele osób brało udział w takich rekolekcjach po raz pierwszy.
W pierwszy dzień naszego skupienia mogliśmy zobaczyć zdjęcia i usłyszeć relację Tadeusza Makulskiego z wizyty w placówkach misyjnych w Afryce, wspomaganych przez Ruch Maitri. Dowiedzieliśmy się, jak wiele siostry zrobiły dla głodujących dzieci, ale też jak dużo jest jeszcze do zrobienia i jak bardzo jest nasza pomoc niezbędna. Przykro było słuchać o dzieciach, które po urodzeniu nie miały siły nawet płakać, ponieważ matka głodowała.
Na drugi dzień poznaliśmy bliżej ks. Maurice’a i jego historię. Było to również bardzo wzruszające. Mogliśmy się dowiedzieć, jakie są aktualne problemy Kamerunu. Ksiądz Maurice głosił homilie podczas naszej Mszy św. oraz podczas niedzielnych Mszy dla parafian z Lubinia, po których odbyła się kwesta dla jego parafii w Lagdo (północ kraju). Zebraliśmy ok. 2000 zł.
Kamerun posiada 23 diecezje, w tym trzy w trakcie tworzenia. Więcej chrześcijan jest w części południowej. Na południu Kamerunu życie jest znośniejsze; na północy występuje większa bieda. Obecnie większość misjonarzy wyjeżdża z Kamerunu. Są już księża miejscowi, jednak zastają oni w obejmowanych parafiach trudną sytuację materialną. Muszą wszystko zaczynać od nowa. Najtrudniej jest jednak zmieniać postawy wiernych, którzy nie są przyzwyczajeni do wspierania datkami swoich parafii. Z jego licznej rodziny (10 dzieci) tylko on i jego brat chodzili do szkoły. Duże wrażenie zrobiły na nim nasze kościoły, zwłaszcza ich wystrój.
W sobotę po obiedzie mogliśmy bliżej zapoznać się z sympatycznymi gospodarzami, a w niedzielę w czasie Mszy świętej odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu. Wszyscy wyjechali zadowoleni i z nastawieniem spotkania się na Spotkaniu Krajowym w Częstochowie, które odbędzie się w dniach 13-14 października.

Joanna Nowak* Opactwo benedyktynów w Lubiniu powstało w II połowie XI wieku. Za datę jego założenia przyjmuje się rok 1070. Fundatorem był prawdopodobnie Bolesław Śmiały. Usytuowane było w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, łączących Wielkopolskę ze Śląskiem, którymi wędrował także cesarz Otton III na Zjazd Gnieźnieński w roku 1000.


[Spis treści numeru, który czytasz]
[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
[Strona główna]      [Napisz do nas]