Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Nr 2 (93) marzec-kwiecień 2007

STAJEMY PRZED TAJEMNICĄ

Rwanda, Wielkanoc 2007

Każdy człowiek winien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego (KK 38).

Jak co roku stajemy z zadumą przed tajemnicą pustego grobu, w którym jeszcze wczoraj spoczywało Ciało naszego Pana, i uświadamiamy sobie nieskończoną moc Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Otwórzmy serca na tę od Boga płynącą nadzieję! Napełnijmy się nią i z radością nieśmy jej światło i ciepło światu, tak bardzo dziś pogrążonemu „w mrokach i w cieniu śmierci ”. Bądźmy autentycznymi świadkami faktu Zmartwychwstania! Niech spotykanie żywego Jezusa na codziennych ścieżkach przemienia najpierw nasze życie, a potem życie tych, których spotykamy i którym pomagamy.
W imieniu Sióstr Pallotynek z Rwandy i Konga dziękuję Wam za serca wrażliwe na bliźnich w potrzebie, współpracę w ramach Adopcji Serca i modlitwę w naszych intencjach.
Z wdzięcznością serca i pamięcią w modlitwie

S. Marzena Prusaczyk
Pallotynka z Rwandy
***
Dąbrowa Górnicza, Wielkanoc 2007

Na końcu pokutnej drogi Wielkiego Postu i po medytacji w tych ostatnich dniach nad bolesną męką i śmiercią Jezusa na krzyżu, świętujemy chwalebną tajemnicę Jego zmartwychwstania.
Ta noc, w czasie której światło Chrystusa Zmartwychwstałego zwycięża ostatecznie moce ciemności, zła i śmierci, a w sercu wierzących ożywia nadzieję i radość, jest prawdziwie Wielką Nocą.
Prowadzeni przez wspaniałą liturgię Wielkiego Tygodnia, prosimy Pana, aby świat zobaczył i poznał, że dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, to, co było zniszczone, zostało odbudowane, co się postarzało, jest odnowione, i wszystko powraca, piękniejsze niż poprzednio, do Stwórcy, który stworzył „świat cały i wszystko, co go napełnia ”.
Składam najserdeczniejsze życzenia i zapewniam o mojej pamięci modlitewnej, aby Chrystus Zmartwychwstały przyniósł Wam wszystkim wielkanocny dar swego pokoju.

S. Paulina Kuśmierzak
Referentka Misyjna
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek


[Spis treści numeru, który czytasz]
[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
[Strona główna]      [Napisz do nas]