Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Nr 2 (93) marzec-kwiecień 2007

SPĘDZIŁAM BEZSENNĄ NOC

Dąbrowa Górnicza, 2.03.2007

Kochani Dobrodzieje z Ruchu Maitri
Wczoraj dowiedziałam się od s. Tomaszy Sadowskiej, misjonarki naszego zgromadzenia, pracującej we wschodnim Kamerunie w misji Bertoua-Enia, że otrzymała ogromny dar - 30 tys. euro na zakup absolutnie niezbędnego do pracy misyjnej samochodu. Jest to dar tak wielki i wspaniały, że naprawdę brak mi słów, aby w imieniu s. Tomaszy, swoim własnym i całego naszego Zgromadzenia wyrazić Wam naszą ogromną wdzięczność. Gdy dowiedziałam się, że Ruch Maitri przyznał s. Tomaszy dotację na zakup samochodu, spędziłam bezsenną noc, płacząc rzewnie z radości, szczęścia i wdzięczności za tak wielki dar. Składam więc wszystkim pracownikom i Dobrodziejom Ruchu Maitri moje najserdeczniejsze podziękowanie za ten dar serca.
Kochani, z pewnością wiele słyszeliście o ogromnych trudnościach, przed którymi stoją misjonarze, gdy trzeba się przemieszczać w różne miejsca, aby wypełnić całym sercem obowiązek służby bliźniemu, zwłaszcza najbardziej potrzebującemu pomocy. A tacy bliźni są zazwyczaj bardzo oddaleni od głównych stacji misyjnych, więc posiadanie odpowiedniego samochodu jest naprawdę do tej służby niezbędne.
Dom w Bertoua-Enia jest w trakcie budowy. Nie mając odpowiedniego samochodu, s. Tomasza wydawała ogromne sumy na dowóz materiałów budowlanych. Praca pastoralna była też niezwykłe utrudniona, gdyż tam jest po prostu wszędzie daleko i samochód jest absolutnie konieczny do normalnego funkcjonowania placówki misyjnej. Dzięki hojności waszych serc s. Tomasza będzie mogła spełniać swoja posługę dużo lepiej niż dotychczas, bez samochodu.
Korzystając ze sposobności pisania tego listu chciałabym również poinformować, że wszystkie trzy nasze placówki misyjne w Kamerunie (Bertoua-Tigaza, Bertoua-Enia i Ndélélé) pragnęłyby włączyć się do Adopcji Serca. Odpowiedzialność za to zaangażowanie ponosiłyby siostry przełożone tych trzech wspólnot:
 • w Bertoua-Tigaza: S. Norberta (Beata Banaszek);
 • w Bertoua-Enia: S. Tomasza (Bogumiła Sadowska);
 • w Ndélélé: S. Teodora (Jadwiga Grudzińska).
 • Kochani, niech za dobroć Waszych serc sam Dobry Bóg będzie Wam nagrodą, bo żadne ludzkie słowo nie jest w stanie wyrazić naszej wdzięczności.
  Niech Pan Wam błogosławi

  S. Paulina Kuśmierzak CSP
  Referentka Misyjna
  Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek


  [Spis treści numeru, który czytasz]
  [Skorowidz  tematyczny artykułów]
  [Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
  [Strona główna]      [Napisz do nas]