Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Nr 2 (93) marzec-kwiecień 2007

REDEMPTORYŚCI DZIĘKUJĄ ZA POMOC

Salvador, Brazylia, 26.01.2007

Przesyłam serdeczne pozdrowienia od wszystkich współbraci z Wiceprowincji Redemptorystów w Bahia (Brazylia). Pragnę serdecznie podziękować za Waszą pomoc finansową, która została nam przekazana trzykrotnie.
W imieniu własnym i współbrata, którzy odpowiedzialny był za zorganizowanie i realizację projektu dożywiania 200-300 dzieci z ubogich, peryferyjnych dzielnicach miasta, pragnę poinformować Was o tym, co zostało ostatnio zrobione. Otrzymana od Was pomoc finansowa dała początek dziełu charytatywnemu, które jest kontynuowane.
Jak już wspominałem w moim poprzednim liście, dzieło to realizowane jest w mieście Bom Jesus da Lapa (około 800 km od Salvador), w głębi stanu Bahia, gdzie sytuacja socjalna rodzin i dzieci jest o wiele bardziej tragiczna, aniżeli tutaj.
Tylko dzięki hojności osób Wam podobnych możemy prowadzić dzieło ewangelizacji i pomocy najbardziej biednym i opuszczonym.
Dla ukazania, w jaki sposób kontynuujemy dzieło pomocy potrzebującym, wysyłam Wam rozliczenie z funduszy, sporządzone przez o. Mirosława Jurusia, odpowiedzialnego obecnie za to dzieło.
Zapewniam o naszych modlitwach w intencjach wszystkich dobrodziejów i w sposób szczególny w intencji Ruchu Maitri.
W Chrystusie Odkupicielu

O. Antoni Niemiec CSsR
Przełożony Wiceprowincji Redemptorystów z Bahia

***
Rozliczenie
Na pomoc dla dzieci z ubogich rodzin z parafii Bom Jesus da Lapa w r. 2006 otrzymałem w dwóch ratach 4.680 reais (1755 dolarów).

WYDATKI
Artykuły spożywcze dla 80 dzieci z ubogich rodzin ze wspólnoty Vila Maia (pierwszy zakup)
1.109 reais
Artykuły spożywcze dla 80 dzieci z ubogich rodzin ze wspólnoty Joao Paulo II (pierwszy zakup)
850 reais
Artykuły spożywcze dla 60 dzieci z ubogich rodzin ze wspólnoty Salinas (pierwszy zakup)
508 reais
Artykuły spożywcze dla 60 dzieci z ubogich rodzin ze wspólnoty Joao Paulo II i dla 60 dzieci z ubogich rodzin ze wspólnoty Vila Nova (drugi zakup)
955 reais
Artykuły papiernicze dla 340 dzieci z ubogich rodzin ze wspólnot Joao Paulo II (80), Salinas (80), Maravilha (60), Vila Maia (80) i Vila Nova (40)
890 reais
Koszulki dla 46 dzieci z ubogich rodzin z różnych wspólnot parafii
368 reais
RAZEM
4.680 reais

O. Mirosław Juruś CSsR


[Spis treści numeru, który czytasz]
[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
[Strona główna]      [Napisz do nas]