Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Nr 1 (92) styczeń-luty 2007

JESTEM JUŻ KSIĘDZEM


Z Kamerunu dotarł do nas z dużym opóźnieniem bardzo miły list od naszego byłego podopiecznego, który dzięki wsparciu w ramach Adopcji Serca ukończył studia w seminarium duchownym.

Teudi, Kamerun, 24.08.2006
Witaj, Maitri
„Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania”. W ten sposób chciałbym Wam zakomunikować moją radość z otrzymania 17 czerwca 2006 r. święceń kapłańskich z rąk ks. bp. Antoine Ntalou, arcybiskupa diecezji Garoua w Kamerunie.
Tak, jestem już księdzem, bardzo z tego powodu zadowolonym. Wszystko odbyło się w pokoju i pogodzie. Podczas samej ordynacji, jak i Mszy dziękczynnej w mojej parafii 25 czerwca, towarzyszyło nam bardzo wielu muzułmanów. Wszyscy przyszli mnie wspierać, bo pochodzę z rodziny islamskiej. Byli uradowani, widząc moje wyświęcenie na księdza, a świadczą o tym ich postawy uwiecznione na zdjęciach.
Osobiście chciałbym Wam przekazać moje podziękowania za wszelką pomoc duchową, moralną i materialną. Niech Bóg błogosławi Was i Wasze działania. Jestem wciąż w jedności z Wami, a w szczególności z moim dobroczyńcą, Tatą Jackiem.
Z radością Wasz Syn

Ks. Maurice Yaya Sardé Mana

Ksiądz Maurice był przez nas wspierany od szkoły średniej. Jest półsierotą (ojciec zmarł w r. 1984), wywodzi się z rodziny muzułmańskiej i pogańskiej. W seminarium był od jesieni r. 1998 (studia trwały 8 lat). 12 czerwca 2005 r. otrzymał święcenia diakonatu. Pomoc otrzymywał za pośrednictwem s. Pauliny Megier z Tcholliré (Kamerun).

Więcej listów od wspieranych przez nas kleryków z Kamerunu (w tym od ks. Maurice) znajdziesz tutaj.


[Spis treści numeru, który czytasz]
[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
[Strona główna]      [Napisz do nas]