Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Nr 3 (67), maj 2003

PISZĄ MISJONARKI Z BURUNDI

Wielkanoc 2003

Sytuacja u nas jest dość trudna. W ostatnim czasie w naszym regionie wzmogły się kradzieże i rabunki. Nie raz obudziły nas w nocy strzały. Moc modlitwy uprasza nam bezpieczeństwo i siły, by służyć naszym ubogim, sierotom, chorym i tym, którzy ucierpieli na skutek przemocy, kradzieży i gwałtu. Błagajmy Miłosierdzie Boże za Burundi, bo tylko Jego moc może przemienić serca.

S. Gwidona z Gatara, Burundi
* * *
Kochani Dobrodzieje Misji
W świątecznym darze ofiarujemy Mszę św., która będzie sprawowana w Waszych intencjach w naszym kościele 28.04.2003 o godz. 7.00. Z pozdrowieniami i wyrazami wdzięczności

S. Irena Drozd, Sekretarka Misyjna
* * *
Gatara, 20.03.2003


Dzieci piszą
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, życząc wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana.
Korzystając z okazji wyjazdu jednej z naszych sióstr do Ojczyzny przekazuję listy, czy raczej rysunki dzieci do ich Przyjaciół z Adopcji Serca. Radosć dzieci była wielka. Na zdjęciu uwidoczniłyśmy ich wysiłek, by odpowiedzieć na otrzymane listy z Polski.
Jedna dziewczynka, Nikubwimana Melaniya (nr 80/19), zmarła 28.12.2002. Schorowane wcześniej dziecko nie przeżyło silnego nawrotu malarii. Z kolei Mpawenayo Donatien (80/15) nie ma obecnie kontaktu z naszą misją. Jego opiekunowie całkowicie przejęli opiekę nad nim. Pozostałe dzieci są w kontakcie z naszą misją i otrzymują niezbędną pomoc. Stan ich zdrowia jest dobry, wyniki w nauce zadowalające.
Nasz region nadal jest niespokojny z powodu trwającej wojny domowej. Sytuacja zdaje się zaostrzać. Oddziały rebeliantów napadają, okradają domy zakonne, placówki misyjne, ośrodki zdrowia. Ludność w osadach nie jest wolna od ich wizyt nocnych, ubodzy są okradani. Niejedną noc przesypiają oni poza domem, chroniąc się w szuwarach z całym swym dobytkiem.
Dziękując za Wasze zaangażowanie w niesienie pomocy sierotom świata prosimy o wsparcie modlitewne.
Złączone z Wami w trosce o najuboższych i w gorącej modlitwie do Pana

Siostry Duchaczki z Gatara


[Spis treści numeru, który czytasz]
[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
[Strona główna]      [Napisz do nas]