Rok 2012

Pismo Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Nr 1-2 (122-123), styczeń-kwiecień

 • Komentarz biblijny Brata Adama
 • Jak mierzona jest skala głodu
 • Między nami, rodzicami adopcyjnymi
 • Polskie suknie ślubne w sercu Afryki
 • Wieści ze wspólnot
 • Siostry od Aniołów dziękują
 • ”Sumą naszego życia są godziny, w których kochaliśmy”
 • Prośby o pomoc:
  • studnia dla przedszkola w Kamerunie
  • zakup leków i pomoc dla ośrodka zdrowia w Dimako

Nr 3-4 (124-125), maj-sierpień

 • Komentarz biblijny Brata Adama
 • ”Bądźcie doskonali” – o. Jan Jacek Stefanów SVD
 • Tragiczne wieści z Kongo
 • Dieudonné – dziecko dane przez Boga
 • Wieści ze wspólnot
 • Odznaczona przez Prezydenta
 • Podziękowania z misji
 • List z Zambii
 • Prośby o pomoc:
  • Pomoc dla uchodźców w Ntamugenga, Kongo
  • Prośba Sióstr Karmelitanek z Dimako, Kamerun

Nr 5-6 (126-127), wrzesień-grudzień

 • Komentarz biblijny Brata Adama
 • Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2012
 • Wojna w Kongu w relacji naocznego świadka
 • Pierwsza rocznica niepodległości Sudanu Południowego
 • UGANDA na Śląsku
 • Ryszard Kapuściński nauczycielem
 • ”Adopcja Serca” w Świeradowie-Zdroju
 • Stolarnia w Szkole Życia w Rutshuru
 • Sytuacja w Rutshuru
 • Linda
 • Adopcja Serca w Essiengbot
 • Wieści ze wspólnot
 • Spotkanie z ks. Biskupem Tadeuszem Gocłowskim
 • Refleksje z Wybrzeża Kości Słoniowej
 • Podziękowanie, życzenia świąteczne, prośby