Rok 2008

Pismo Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Nr 1 (98), styczeń-marzec

 • Chodzi o szukanie Jezusa
 • Dzieje się niedobrze
 • Jestem pielęgniarką…
 • Jesteśmy dziećmi jednego ojca
 • U źródeł adopcji serca cz. III

Nr 2 (99), marzec-kwiecień

 • Ośrodek Maitri w Gliwicach
 • Tragedia w Karama
 • Wieści z Afryki
 • Wolontariat w Gdańsku

Nr 3 (100), maj-czerwiec

 • List od Metropolity Gdańskiego
 • Adopcje w Ndelele
 • Anioły w Kamerunie
 • Wieści z Afryki
 • Czystość – medytacja Matki Teresy
 • Studenci potrzebują pomocy

Nr 4 (101), lipiec-sierpień

 • Relacja z rekolekcji Ruchu Maitri w Lubiniu
 • Głód w Buraniro
 • Przedszkolaki z Doume
 • Zmiana dachu na misji w Djouth
 • Wieści z Afryki
 • Radość – medytacja
 • Raport o Stanie Zdrowia Dzieci Afrykańskich – 2008

Nr 5 (102), wrzesień-październik

 • Adopcja Serca w Białymstoku
 • Niebo się otworzyło
 • Orędzie Benedykta XVI
 • Wieści z Afryki
 • Śmierć – medytacja
 • Prośby