Wspólnota Maitri Bytom

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Jacka
ul. Matejki 1
41-902 Bytom
skr. poczt. 78
Tel.:
32 281 52 14  (tel.dom. – wieczorem)
+48 501 291 319 – Danuta Szczepańska
+48 511 245 484 – Gabriela Knapik
Kontakt:
Mail: sas.maitri[at]op.pl
http://www.bytom.maitri.pl/

Punkty informacyjne:
Parafia św. Jacka, ul. Matejki 1 (salka przy kancelarii parafialnej),
Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 26 (IV piętro windą), poniedziałki, godz. 16:30-18:00

Spotkania-raz w miesiącu (termin po uzgodnieniu z opiekunem duchowym Wspólnoty)
Parafia św. Jacka, ul. Matejki 1,

Konto:
Nazwa: Stowarzyszenie Adopcji Serca -”Maitri”
Parafia św. Jacka, ul. Matejki 1, 41-902 Bytom, skr.poczt. 78
Nazwa banku: PeKaO S.A. I o/Gliwice f/Bytom
Numer konta: 55 1240 1343 1111 0010 0590 8551

Osoba odpowiedzialna: Danuta Szczepańska
Asystent kościelny: Ks. Sebastian Gambuś

Info:
Wspólnota zajmuje się pomocą dla dzieci w Boliwii i krajach Afryki Środkowej oraz współpracuje na rzecz trędowatych w Indiach
z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya. Prawnym organem bytomskiej wspólnoty Ruchu Maitri jest Stowarzyszenie Adopcji Serca – “Maitri”.

Dostępne programy:
Adopcja Serca – szkoła podstawowa
Adopcja Serca – szkoła średnia
Dożywianie