Pomagamy dzieciom w Afryce i na innych kontynentach dołącz do nas

Ofiaruj swój czas lub pieniądze, opowiedz o nas znajomym, każdy nawet najmniejszy gest się liczy.

<center><a href="/adopcjaserca">Adopcja Serca</a></center>

Dzięki programowi Adopcji Serca zapewniasz ubogiemu dziecku z Afryki szansę na naukę w szkole i pomoc w utrzymaniu. Przez korespondencję możesz zbudować relacje i mieć wpływ na jego rozwój. Obejmij patronatem dziecko.

<center><a href="/wolontariat">Zostań wolontariuszem</a></center>

Poświęcaj swój czas na czynienie dobra, dołącz do grona współpracowników Ruchu Maitri, uwolnij swoje serce. Mamy pracę dla każdego. Dołącz

<center><a href="/projekty-pomocowe">Wspieramy projekty pomocowe</a></center>

Dzięki dobrej woli darczyńców wspieramy inicjatywy misyjne na rzecz dożywiania głodujących, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz edukacji sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Wesprzyj projekt

To już zostało zrobione

Zobacz przykłady zaangażowania Ofiarodawców Ruchu "Maitri" w pomoc dzieciom z Afryki.
Więcej o zrealizowanych dotychczas projektach.

Na co wydajemy pieniądze darczyńców?

1-Kamerun (735)

Zobacz spis projektów pomocowychzrealizowanych w latach 2006-2019 za środki pozyskane od naszych ofiarodawców. Znacząca część środków została przeznaczona  na dożywianie głodujących dzieci, leczenie ubogich, budowę szkół, studni i innej infrastruktury związanej z niesieniem pomocy ludziom żyjącym w skrajnej nędzy w Afryce centralnej. Naszym największym dziełem jest program "Adopcja Serca". Na koniec roku 2018 obejmował 3535 dzieci z 10 krajów. Obok wsparcia w utrzymaniu i nauce "Rodzice Adopcyjni" pomagali także swoim podopiecznym w ramach mikroprojektów w zakupie ziemi, leczeniu, naprawach domów. Pełna lista zrealizowanych projektów pomocowych w 2019 roku jest tutaj.

Aktualności
Adopcja Serca w czasach kwarantanny - Drodzy Darczyńcy, Adopcja Serca w czasach kwarantanny. Wszyscy przeżywamy dziś smutny czas epidemii koronawirusa, która niesie za sobą wiele niespodziewanych zmian w naszym życiu.  Pragniemy poinformować, że biuro koordynacyjne programu Adopcja Serca w Gdańsku działa bez większych zakłóceń. Wprowadziliśmy stosowne rygory higieniczne, dla większości naszych pracowników zorganizowaliśmy pracę w systemie zdalnym. W godzinach pracy [...]
Papież zachęca do powszechnej modlitwy, w odpowiedzi na pandemię wirusa. Przyłączmy się! - Papież zachęca do powszechnej modlitwy w odpowiedzi na pandemię wirusa W odpowiedzi na postępy pandemii koronawirusa Papież Franciszek wzywa wszystkich chrześcijan do ekumenicznej modlitwy. Ojciec Święty zachęca do wspólnego odmówienia “Ojcze Nasz” w środę 25 marca. “Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć powszechnością modlitwy, współczucia, czułości”- mówi papież. Poniżej publikujemy w całości apel papieski:   Drodzy [...]

Adopcja Serca – adopcja na odległość. Pomoc dla dzieci w Afryce.

Ruch “Maitri” współpracuje z 18 Zgromadzeniami zakonnymi w 14 krajach. Stwarzamy szanse edukacyjne dla dzieci ze skrajnie ubogich rodzin poprzez indywidualny patronat nad znanym z nazwiska i imienia dzieckiem. Program nosi nazwę Adopcja Serca. Dołącz do programu zostań rodzicem adopcyjnym dziecka z odległego zakątka świata. Możesz dać mu szansę na lepsze życie. Poznasz je, wymieniając korespondencję, otrzymasz jego fotografię. Celem programu Adopcja Serca (adopcja na odległość) jest uchronienie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci od głodu i chorób oraz zapewnienie im środków na naukę i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Umożliwia w ten sposób długotrwały i stabilny rozwój dziecka oraz daje nadzieję na lepszą przyszłość. Pierwsze sieroty z Rwandy objęte zostały programem przez ośrodek Ruchu “Maitri” w Gdańsku na przełomie 1995/96 roku we współpracy ze zgromadzeniem księży pallotynów.