Pomagamy dzieciom w Afryce i na innych kontynentach dołącz do nas

Ofiaruj swój czas lub pieniądze, opowiedz o nas znajomym, każdy nawet najmniejszy gest się liczy.

<center><a href="/adopcjaserca">Adopcja Serca</a></center>

Dzięki programowi Adopcji Serca zapewniasz ubogiemu dziecku z Afryki szansę na naukę w szkole i pomoc w utrzymaniu. Przez korespondencję możesz zbudować relacje i mieć wpływ na jego rozwój. Obejmij patronatem dziecko.

<center><a href="/wolontariat">Zostań wolontariuszem</a></center>

Poświęcaj swój czas na czynienie dobra, dołącz do grona współpracowników Ruchu Maitri, uwolnij swoje serce. Mamy pracę dla każdego. Dołącz

<center><a href="/projekty-pomocowe">Wspieramy projekty pomocowe</a></center>

Dzięki dobrej woli darczyńców wspieramy inicjatywy misyjne na rzecz dożywiania głodujących, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz edukacji sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Wesprzyj projekt

To już zostało zrobione

Zobacz przykłady zaangażowania Ofiarodawców Ruchu "Maitri" w pomoc dzieciom z Afryki.
Więcej o zrealizowanych dotychczas projektach.

Na co wydajemy pieniądze darczyńców?

1-Kamerun (735)

Zobacz spis projektów pomocowychzrealizowanych w latach 2006-2019 za środki pozyskane od naszych ofiarodawców. Znacząca część środków została przeznaczona  na dożywianie głodujących dzieci, leczenie ubogich, budowę szkół, studni i innej infrastruktury związanej z niesieniem pomocy ludziom żyjącym w skrajnej nędzy w Afryce centralnej. Naszym największym dziełem jest program "Adopcja Serca". Na koniec roku 2018 obejmował 3535 dzieci z 10 krajów. Obok wsparcia w utrzymaniu i nauce "Rodzice Adopcyjni" pomagali także swoim podopiecznym w ramach mikroprojektów w zakupie ziemi, leczeniu, naprawach domów. Pełna lista zrealizowanych projektów pomocowych w 2019 roku jest tutaj.

Aktualności
Powódź w Rwandzie Powódź w Rwandzie. Chcemy pomóc. - Powódź w Rwandzie. Chcemy pomóc.. Kraje Afryki dotyka kolejny w tym roku dramat. Po pustoszącej uprawy szarańczy i pandemii koronawirusa, która wywołała kryzys gospodarczy, przyszły katastrofalne powodzie, które spowodowały śmierć wielu ludzi, niszczą plony, domy, a ze zboczy górskich spływają lawiny błota, które do niedawna były polami uprawnymi. Ceny żywności gwałtownie idą w górę. Afrykańczycy, [...]
Aleppo pogrąża się w otchłani z powodu głodu Aleppo pogrąża się w otchłani z powodu głodu - Aleppo pogrąża się w otchłani z powodu głodu. Gdy czyta się słowa Ojca Ibrahima Orshagha proboszcza parafii św. Franciszka w Aleppo, do oczu napływają łzy. Wydawało się, że Syrię nie może spotkać już nic gorszego niż wojna. A jednak. Syryjczycy bardziej od wojny i wirusa boją się wielkiego głodu. Mieszkańcy Aleppo [...]

Adopcja Serca – adopcja na odległość. Pomoc dla dzieci w Afryce.

Ruch “Maitri” współpracuje z 18 Zgromadzeniami zakonnymi w 14 krajach. Stwarzamy szanse edukacyjne dla dzieci ze skrajnie ubogich rodzin poprzez indywidualny patronat nad znanym z nazwiska i imienia dzieckiem. Program nosi nazwę Adopcja Serca. Dołącz do programu zostań rodzicem adopcyjnym dziecka z odległego zakątka świata. Możesz dać mu szansę na lepsze życie. Poznasz je, wymieniając korespondencję, otrzymasz jego fotografię. Celem programu Adopcja Serca (adopcja na odległość) jest uchronienie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci od głodu i chorób oraz zapewnienie im środków na naukę i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Umożliwia w ten sposób długotrwały i stabilny rozwój dziecka oraz daje nadzieję na lepszą przyszłość. Pierwsze sieroty z Rwandy objęte zostały programem przez ośrodek Ruchu “Maitri” w Gdańsku na przełomie 1995/96 roku we współpracy ze zgromadzeniem księży pallotynów.