2014

Projekty pomocy charytatywnej zrealizowane w roku 2014 przez gdański ośrodek Ruchu "Maitri".

Projekty zrealizowane rok 2014 – Pomoc Afryce.

Dzięki ofiarności dobroczyńców mogliśmy sfinansować projekty wspierające ubogich oraz infrastrukturę potrzebną do organizacji pomocy charytatywnej na misjach. Łączna kwota przekazana na finansowanie 94 zgłoszonych przez misjonarzy wniosków wyniosła w roku sprawozdawczym 708.893 złotych.
Podzieliliśmy je na dwie kategorie:

 • 42 mikroprojekty (kwoty od 100€- 500€) zapewniających dodatkowe wsparcie dla podopiecznych ze strony “Rodziców Adopcyjnych”.
 • 52 projekty zapewniających pomoc charytatywną dla najuboższych w Afryce poprzez:
  • – dożywianie głodujących, w ramach Funduszu Dożywiania
  • – opiekę zdrowotną i pomoc medyczną dla ubogich,
  • – wspieranie szkół i przedszkoli prowadzonych przez misjonarzy.

Dożywianie głodujących

W roku 2014 gdański Ośrodek Maitri kontynuował wsparcie akcji dożywiania głodujących dzieci dzięki środkom zgromadzonym w ramach Funduszu Dożywiania w kwocie 373.988,91 zł. Z uwagi na potrzeby zgłaszane przez misjonarzy środki przekazywane były w ramach pojedynczych projektów pomocowych. Finansowano z nich akcje dożywiania dzieci w misyjnych ośrodkach dożywiania, szkołach, przedszkolach, parafiach. Działania te prowadzone były poprzez placówki misyjne w m.in.: Nyakinama (Rwanda), Ntamugenga (DR Kongo), Buraniro i Gitega (Burundi). w Atok, Doume, Abong Mbang, Dimako, Djouth, Ngelemendouka, Essengbot, Beroua-Enia (Kamerun), Pagouda (Togo) oraz Maigaro w Republice Środkowej Afryki.

Fundusz Pomocy Ubogim

Dzięki wpłatom na Fundusz Pomocy Ubogim oraz darowiznom na poszczególne projekty pomocowe zyskaliśmy możliwość dofinansowania znacznej liczby projektów pomocowych w zakresie opieki zdrowotnej , pomocy medycznej dla ubogich, czy też wsparcia dla prowadzonych przez misjonarzy szkół i przedszkoli oraz placówek misyjnych.

Projekty zrealizowane rok 2014 – Pomoc Afryce

Lista projektów:

 1. Dodatkowa pomoc dla Yemba Gomti Valentin. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bertoua-Enia, Kamerun – 896 Euro
 2. Pomoc w zorganizowaniu sesji formacyjnych, staży i pielgrzymek dla dzieci i młodzieży w misji Atok. Zgromadzenie Księży Marianów, Atok, Kamerun – 4 150 Euro
 3. Dożywianie chorych w Ośrodku Zdrowia w Buraniro na rok 2014. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 3 000 Euro
 4. Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Buraniro na 2014 rok. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 3 500 Euro
 5. Dożywianie dzieci i pensje dla kucharek w Przedszkolu Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus w Gitega. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gitega, Burundi – 1 755 Euro
 6. Pomoc w dożywianiu kleryków w roku akademickim 2013/2014 – kontynuacja projektu “Kwiaty dla ks. Romana”. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek Yaounde, Kamerun – 1 000 Euro
 7. Dodatkowa pomoc dla Abdoulaye Goni. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bertoua-Enia, Kamerun – 106 Euro
 8. Dodatkowa pomoc dla Barutwanayo Izai. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi –209 Euro
 9. Dodatkowa pomoc na zakup mebli dla Vyogusenga Sentia. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 54 Euro
 10. Zakup pola dla Nwuyekure Matrona. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 313 Euro
 11. Dodatkowa pomoc dla Kwizera Iranyumva. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 569
 12. Dożywianie 30 dzieci z Sierocińca im. Bł. Reginy Protman w Pagouda na rok 2014. Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Pagouda, Togo – 6 000 Euro
 13. Pomoc w zakupie leków dla chorych na AIDS z ośrodka zdrowia w Essengu, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun – 4 201 Euro
 14. Dofinansowanie Ośrodka Dożywiania przy szpitalu w Ntamugenga, w parafii Rutshuru, w diecezji Goma na rok 2014 oraz pensje dla pracowników ośrodka. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Ntamugenga, Kongo – 14 505 USD
 15. Zakup leków i materiałów medycznych oraz paliwa do dużego agregatu prądotwórczego na bloku operacyjnym dla Rejonowego Ośrodka Zdrowia w Ntamugenga, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Ntamugenga, Kongo – 10 950 USD
 16. Pomoc w zakupie leków dla Ośrodka Zdrowia w Mirango-Kamenge na rok 2014. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Bujumbura, Burundi – 3 218 Euro
 17. Pomoc w zakupie zeszytów i mundurków szkolnych na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci z rodzin wielodzietnych i najbiedniejszych w Gatara. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Garara, Burundi – 2 000 Euro
 18. Na maszynę do szycia dla Nzabimana Tantine. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 149 Euro
 19. Na łóżko, materac, poduszkę i koc dla Tuyikeze Janette. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Garara, Burundi – 88 Euro
 20. Pomoc w funkcjonowaniu szkoły życia w Djouth, na dożywianie w internacie oraz na pomoc w zakupie maszyn dla tych, którzy ukończą formację. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Djouth, Kamerun – 1 580 Euro
 21. Pomoc chorym, niedożywionym dzieciom, na mleko dla zarażonych chorobą HIV oraz na zakup leków. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun – 4 000 Euro
 22. Pomoc w zakupie żywności i wypłaty dla części pracowników w Hospicjum im. Jana Pawła II w Kabuga na okres 12 miesięcy. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Kabuga, Rwanda – 5 000 Euro
 23. Pomoc w zakupie żywności dla Ośrodka dożywiania w Nyakinama. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda – 4 000 Euro
 24. Dodatkowa pomoc dla Ze Loic. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bertoua-Enia, Kamerun – 58 Euro
 25. Na maszynę do szycia dla Mukanyangezi Diane. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Gikondo, Rwanda – 376 Euro
 26. Opłacenie sesji s. Bakhity i na skompletowanie pomocy pedagogicznych. Fundusze na naprawę i na paliwo do samochodu. Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Santa Barmenda, Kamerun – 500 Euro
 27. Pomoc dla Przychodni Dentystycznej w Kabuga: przegląd foteli dentystycznych, naprawa instalacji hydraulicznych i elektrycznych, pokrycie kosztów leczenia części osób biednych. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Kabuga, Rwanda – 1 600 Euro
 28. Dofinansowanie Ośrodka Dożywiania przy Centrum Formacji w Nguelemendouka. Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła. Nguelemenduoka, Kamerun – 2 500 Euro
 29. Narzędzia do nauki zawodu dla chłopców. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 2 000 Euro
 30. Dożywianie w przedszkolu. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun – 2 000 Euro
 31. Na remont domu dla Iradukunda Fany. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gatara, Burundi – 150 Euro
 32. Budowa Studni. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek Bafoussam, Kamerun – 5 000 Euro
 33. Wsparcie dla starych ludzi w okolicy misji Esseng. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun – 303 Euro
 34. Naprawa samochodu. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 3 000 Euro
 35. Na rehabilitacje dla Byiringiro Olivier. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda – 439 Euro
 36. Na pomoc w dalszym kształceniu sióstr. Zakup książek. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Gitega, Burundi – 517 Euro
 37. Na dodatkową pomoc dla Vyogusenga Sentia. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 63 Euro
 38. Pomoc w zakupie 4 opon. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, Mandama, Kamerun – 800 Euro
 39. Dodatkowa pomoc na leczenie i edukację dla Etoka Rodrique. Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Pagouda, Togo – 200 Euro
 40. Pomoc w zorganizowaniu salonu fryzjerskiego. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 1 338 Euro
 41. Dożywianie dzieci w przedszkolu św. Jakuba w Dimako. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun – 3 300 Euro
 42. Dożywianie dzieci w szkole w Maigaro. Siostry Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca – 3 000 Euro
 43. Zakup książek dla Domu Kultury w Maigaro. Siostry Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca – 1 000 Euro
 44. Zakup podręczników dla uczniów szkoły w Maigaro. Siostry Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca – 500 Euro
 45. Dodatkowa pomoc na zakup wózka inwalidzkiego dla Kabore Basile. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego księża Pallotyni, Grand Bereby, Wybrzeże Kości Słoniowej – 450 Euro
 46. Zakup specjalnego gorsetu i kinesiterapia oraz konsultacje dla Nsabiyera Flavien. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda – 420 Euro
 47. Kule i specjalne buty z małymi protezami podtrzymującymi kości goleniowe dla Ishimwe Noella. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda – 550 Euro
 48. Dodatkowa pomoc dla Niyonkuru na adidasy i piłkę nożną. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gatara, Burundi – 52 Euro
 49. Dodatkowa pomoc na zakup narzędzi dla Habyarimana Sengi Jean Claude. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 168 Euro
 50. Dożywianie dzieci w przedszkolu św. Alojzego Gonzagi. Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Essiengbot, Kamerun – 2 300 Euro
 51. Dożywianie 400 dzieci w Katolickiej Szkole w Doume. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 4 000 Euro
 52. Dożywianie 200 dzieci w katolickiej Szkole Podstawowej w Nkoum. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 2 000 Euro
 53. Dożywiane 210 dzieci w przedszkolu katolickim w Doume. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 3 000 Euro
 54. Zakup leków dla przychodni katolickiej w Doume. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 3 500 Euro
 55. Dożywianie dzieci leczonych w katolickiej przychodni w Doume. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 3 500 Euro
 56. Pomoc w budowie zewnętrznej kuchni z magazynami dla przedszkola w Dimako. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun – 2 924 Euro
 57. Pomoc w zakupie leków dla Ośrodka Zdrowia w Dimako. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun – 4 000 Euro
 58. Pomoc w dożywianiu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dimako. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun – 3 000 Euro
 59. Pomoc w zorganizowaniu Święta Dziecka Afrykańskiego. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun – 2 000 Euro
 60. Pomoc w zorganizowaniu Świąt Bożego Narodzenia dla 350 dzieci. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun – 2 000 Euro
 61. Pomoc w dożywianiu dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun – 4 000 Euro
 62. Dodatkowa pomoc dla Bikweto Rodrigue na zakup odzieży i obuwia. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 52 Euro
 63. Dodatkowa pomoc dla Ghongera Victor na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 64. Dodatkowa pomoc dla Tushime Seburo Floribert na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 65. Dodatkowa pomoc dla Kambale Kimbwa Augustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 66. Dodatkowa pomoc dla Budamari Chrisostome na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 67. Dodatkowa pomoc dla Nizeyimana Jean Paul na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 68. Dodatkowa pomoc dla Bahati Majuano na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 69. Dodatkowa pomoc dla Mbusa Christian na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 70. Dodatkowa pomoc dla Uwimana Abraham na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 175 Euro
 71. Dodatkowa pomoc dla Kambale Augustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 72. Prośba o pomoc w leczeniu ludzi chorych a zwłaszcza chorych na AIDS. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Djouth, Kamerun – 3 000 Euro
 73. Dodatkowa pomoc Nsengiyumva Justin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 74. Dodatkowa pomoc dla Ndyamabo Katuku Emmanuel na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 75. Dodatkowa pomoc dla Kasereka Faustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 76. Dodatkowa pomoc dla Mulombamungu Karondo Faustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 77. Dodatkowa pomoc dla Kambale Germain na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 78. Dodatkowa pomoc dla Bonane Nyongera Francois na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 79. Dodatkowa pomoc dla Habakurama Isaac na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 80. Dodatkowa pomoc dla Hakizimana Jean de Dieu na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro
 81. Na dodatkową pomoc na zakup narzędzi dla Nteziryano Fabrice. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 100 Euro
 82. Dodatkowa pomoc na leczenie Nhaikundiye Nadine. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gatara, Burundi – 100 Euro
 83. Zakup baterii słonecznych dla misji w Abong-Mbang. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun – 4 300 Euro
 84. Dofinansowanie szkoły życia w Djouth. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Djouth, Kamerun – 1 200 Euro
 85. Pomoc ludziom chorym i starszym. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun – 2 012 Euro
 86. Pomoc w budowaniu kuchni przy przedszkolu. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun – 5 931 Euro.
 87. Dodatkowa pomoc w zakupie narzędzi dla absolwentów szkoły życia. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 2 400 Euro.
 88. Dodatkowa pomoc dla Ndayininahaze Beatrice na utrzymanie, zakup działki i domu oraz na czynsz. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Gitega-Songa, Burundi – 1 000 Euro.
 89. Dodatkowa pomoc na zakup maszyny do szycia dla Mafor Claudine. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Santa-Mbei, Kamerun – 206 Euro.
 90. Dodatkowa pomoc w zakupie narzędzi dla absolwentów szkoły życia – dotyczy Budamari Martin. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo – 150 Euro.
 91. Pomoc dla dzieci ze szkoły w Nkoum na zakup nagród na koniec I semestru i prezentów na Boże Narodzenie. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 750 Euro.
 92. Pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla najbiedniejszych dzieci z Doume-Mbama: zakup ubranek, dożywianie. Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 1 000 Euro.
 93. Zakup nagród na koniec I semestru i prezentów na Boże Narodzenie dla 400 dzieci ze szkoły w Doume – Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun – 750 Euro.
 94. Dodatkowa pomoc na zakup pola i leczenie Ndayishimiye Aline. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi – 418 Euro.

Sporządziła:

Ewa Turek

Projekty zrealizowane rok 2014 – Pomoc Afryce

Przedszkolaki z Dimako w Kamerunie.

Przedszkolaki z Dimako w Kamerunie.

Projekty zrealizowane rok 2014-Pomoc Afryce

Zabawa w przedszkolu