2012

projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane rok 2012 – Pomoc Afryce.

Projekty pomocowe zrealizowane przez gdańską wspólnotę Ruchu Maitri w 2012 roku:

1. Misja Ayos (Kamerun) prowadzona przez księży Marianów otrzymała pomoc finansową na edukację młodzieży uzdolnionej. Przekazano kwotę 3 500 €

2. Misja Ayos (Kamerun) prowadzona przez księży Marianów otrzymała wsparcie finansowe na formację i edukację młodzieży. Przekazano kwotę 4 000 €

3. Placówka misyjna w Nguelemendouka (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała dofinansowanie na kolonie wakacyjne dla 400 dzieci. Przekazano kwotę 2 000 €

4. Podopieczny (S 32/04) z misji Goma (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymał dofinansowanie na dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 109 €

5. Seminarium pallotyńskie w Yaounde (Kamerun) otrzymało pomoc na dożywianie kleryków. Przekazano kwotę 1000 €

6. Podopieczny (101/10) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymał dofinansowanie na dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 145 $

7. Podopieczna (S 40/21) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała środki na maszynę do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 150 $

8. Podopieczna (S 31/16) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała dofinansowanie na dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 150 $

9. Podopieczna (S 62/26) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała środki na maszynę do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 150 $

10. Placówka Bertoua – Tigaza (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała pomoc na budowę studni dla żłobka. Przekazano kwotę 3 200 €

11. Ośrodek zdrowia w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał środki na dożywianie. Przekazano kwotę 4 000 €

12. Ośrodek zdrowia w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazano kwotę 5 000 €

13. Placówki misyjne w Masaka, Gikondo, Kibeho (Rwanda), prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymały dofinansowanie na dożywianie dzieci w ośrodkach. Przekazano kwotę 17 561 €

14. Ośrodek dożywiania w Nyakinamie (Rwanda) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na zakup żywności i funkcjonowanie ośrodka. Przekazana kwota 6 000 €

15. Placówka Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na pomoc biednym, chorym na dożywianie i zakup leków. Przekazano kwotę 4 000 €

16. Placówka Betare-Oya (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała pieniądze na dożywianie, leczenie, środki higieniczne i artykuły szkolne dla dzieci osieroconych. Przekazana kwota 2 000 €

17. Student (999/90) z misji Ntamugenga (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał dofinansowanie na utrzymanie. Przekazano kwotę 675 $

18. Ośrodek dożywiania w Ntamugenga (DR Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał wsparcie na pomoc w funkcjonowaniu. Przekazano kwotę 16 200 $

19. Placówka w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała pomoc finansową na zakup leków i leczenie najuboższych. Przekazano kwotę 4 000 €

20. Misja w Masaka (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na zakup samochodu. Projekt opłacony przez ofiarodawcę. Przekazano kwotę 2 500 €

21. Placówka w Gitega (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała pomoc finansową na dożywianie. Przekazano kwotę 2 500 €

22. Ośrodek zdrowia w Esseng (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na pomoc w założeniu instalacji słonecznej do inkubatora. Przekazano kwotę 1 700 €

23. Szkoła dla dziewcząt w Doume (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymało dofinansowanie na dokończenie budowy cysterny na wodę. Przekazano kwotę 5 000 €

24. Podopieczna (S 60/01) z misji Rutshuru (Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na zakup maszyny do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 150 $

25. Placówka Bafoussam (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała wsparcie finansowe na zakup i instalację dwóch cystern na wodę dla szkoły i domu mieszkalnego sióstr. Przekazano kwotę 2 000 €

26. Podopieczna (71/14) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na zakup maszyny do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 170 $

27. Podopieczna (S124/23) z placówki Abong Mgang (Kamerun), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa, otrzymała pieniądze na szkolenie. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 197,38 €

28. Podopieczna (212/18) z placówki Bertoua-Enia (Kamerun), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, otrzymała pieniądze na naprawę dachu. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 200 €

29. Sierociniec na misji Pagouda (Togo), prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, otrzymał dofinansowanie na dożywianie głodujących dzieci. Przekazano kwotę 6000 €

30. Podopieczny (S 168/01) z placówki Buraniro (Burundi), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, otrzymał pieniądze na zakup pola. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 350 €

31. Podopieczna (S45/15) z placówki Gikondo (Rwanda), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 85 €.

32. Szkoła Życia w Buraniro (Burundi), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, otrzymała środki na zakup materiałów do nauki zawodu stolarza . Przekazano kwotę 3 000 €

33. Przedszkole w Esseng (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał ośrodki na dożywianie. Przekazano kwotę 2 000 €

34. Ośrodek zdrowia w Nkol-Avolo (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazano kwotę 2 500 €

35. Placówka w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała pomoc finansową na budowę altany/świetlicy na spotkania dla dzieci i młodzieży. Przekazano kwotę 3 000 €

36. Podopieczny (S 138/21) z misji Ntamugenga (DR Kongo), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał dofinansowanie na budowę domu. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 1 216 €

37. Placówka misyjna w Djouth (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymała pieniądze na pomoc w nauce dla głuchoniemego chłopca. Przekazano kwotę 600 €

38. Przedszkole CEB w Djouth (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymało wsparcie na dożywianie. Przekazano kwotę 5 000 €

39. Placówka Djouth (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymała pomoc na dożywianie dzieci szkolnych. Przekazano kwotę 3 200 €

40. Misja katolicka Djouth (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymała pomoc na zorganizowanie akcji dożywiania i obchodów świąt Bożego Narodzenia dla dzieci. Przekazano kwotę 2 000 €

41. Ośrodek dożywiania w Nyakinamie (Rwanda), prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał środki na instalację wody do kuchni oraz na wybudowanie sanitariatów dla personelu i matek. Przekazana kwota 2 000 €

42. Ośrodek misyjny Mandama (Kamerun), prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, otrzymał środki na wynagrodzenie dla pracowników i na zakup przyborów do szycia dla Szkoły Życia. Przekazano kwotę 150 €

43. Przychodnia w Essiengbot (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na zakup leków, mleka i odżywek. Przekazano kwotę 5 000 €

44. Placówka Bertoua – Enia (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, otrzymała pomoc na dożywianie sierot, starców oraz rodzin chorych na AIDS. Przekazano kwotę 4 000 €

45. Szkoła podstawowa w Nkoum (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pomoc na dożywianie dzieci. Przekazano kwotę 2 000 €

46. Ośrodek zdrowia w Doume (Kamerun), prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymał dofinansowanie na zakup leków. Przekazano kwotę 3 500 €

47. Misja katolicka Gikondo (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na cele misyjne. Projekt opłacony przez indywidualnego ofiarodawcę. Przekazano kwotę 916 €

48. Placówka misyjna Ntamugenga (Kongo), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał wsparcie na pomoc dla uchodźców. Przekazano kwotę 5 245 $

49. Misja Grand Bereby (Wyspy Kości Słoniowej), prowadzona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), otrzymała pomoc na opłatę szkoły, internatu i wyposażenia dla dziewczynki- bezdomnej sieroty. Przekazano 523 €

50. Misja Grand Bereby (Wyspy Kości Słoniowej), prowadzona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), otrzymała wsparcie na dofinansowanie internatu dla dziewcząt ze szkoły średniej. Przekazano 1 596 €

51. Szkoła podstawowa w Dimako (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, otrzymała pomoc finansową na dożywianie. Przekazano kwotę 3 000 €

52. Przychodnia dentystyczna w Kabuga (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymała wsparcie finansowe na zakup materiałów stomatologicznych uzywanych do leczenia miejscowej ludności. Przekazano kwotę 3 000 €

53. Centrum Formacji w Nguelemendouka (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, otrzymało dofinansowanie na pensje dla personelu kuchennego pracującego dla ośrodka dożywiania. Przekazano kwotę 2 500 €

54. Szkoła i przedszkole w Essengbot (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, otrzymały wsparcie na dożywianie. Przekazano kwotę 3 500 €

55. Misja katolicka Bafoussam (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała wsparcie finansowe na zakup samochodu. Przekazano kwotę 10 000 €

56. Szkoła techniczna w Rutshuru (DR Kongo), prowadzona przez Księży Pallotynów otrzymała dofinansowanie na wyposażenie stolarni, w ramach programu Szkoła Życia. Przekazano kwote 1 270 €

57. Ośrodek zdrowia w Esseng (Kamerun), prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał środki na zakup leków i dożywianie dzieci i chorych na AIDS. Przekazano kwotę 4 000 €

58. Przedszkole w Dimako (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, otrzymało pomoc finansową na dożywianie. Przekazano kwotę 3 000 €

59. Misja katolicka Gikondo (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci. Projekt opłacony przez indywidualnego ofiarodawcę. Przekazano kwotę 2 150 €

60. Placówka Doume (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci w szkole podstawowej. Przekazano kwotę 4 000 €

61. Placówka Doume (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała dofinansowanie na dożywianie dzieci w przedszkolu. Przekazano kwotę 3 000 €

62. Podopieczny (s125/03) z placówki Buraniro (Burundi), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, otrzymał pieniądze na zakup pola. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 272 €

63. Placówka Essiengbot (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, otrzymała pomoc w dofinansowaniu operacji serca podopiecznego ( S 105/01). Przekazano kwotę 1 000 €

64. Misja katolicka Essiengbot (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, otrzymała pieniądze na zakup materiałów potrzebnych do szwalni. Przekazano kwotę 500 €

65. Diecezja Doume (Kamerun ) ks. Bp. Jan Ozga), prowadzona otrzymała pieniądze na kształcenie kleryków w ramach programu Adopcji Serca. Przekazano kwotę 18 000 €

66. Przedszkole w Nguelemendouka (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, otrzymało dofinansowanie na dożywianie dzieci. Przekazano kwotę 2 000 €

67. Podopieczna (S182/03) z placówki Bafoussam (Kamerun), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze naddatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 200 €

68. Placówka misyjna w Baffousam (Kmaerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała dofinansowanie na wyposażenie klas w nowo wybudowanej szkole Colege Sacre Coeur. Przekazana kwota 5.200 €

Projekty pomocowe zrealizowane przez wrocławską wspólnotę Ruchu Maitri w 2012 roku:

1. Placówka misyjna w Bocarandze (Republika Środkowoafrykańska), prowadzona przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, otrzymało pieniądze na wyposażenie ośrodka szkolno-kulturalnego. Przekazano kwotę 44 948,61 zł

2. Placówka w Ndim (Republika Środkowoafrykańska), prowadzona przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, otrzymała pieniądze na wynagrodzenie dla nauczycieli w miejscowej szkole. Przekazano kwotę 5 171 zł

3. Placówka misyjna w Essengu (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymała dofinansowanie leczenia pacjentów miejscowego ośrodka zdrowia. Przekazano kwotę 9 013,40 zł

4. Placówka misyjna w Lusace (Zambia), prowadzona przez Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, otrzymała pieniądze na zakup materacy dla dzieci ulicy. Przekazano kwotę 1 180 zł

5. Placówka misyjna w Gomie-Keshero (Demokratyczna Republika Konga), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci.

6. Placówka misyjna w Kibeho (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci.

7. Placówka misyjna w Lomé (Togo), prowadzona przez Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebnic Ducha Świętego, otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci w przedszkolu.

 

Projekty zrealizowane rok 2012 – Pomoc Afryce

Projekty zrealizowane rok 2012 - Pomoc Afryce.

Szkoła techniczna w Rutshuru (DR Kongo), prowadzona przez Księży Pallotynów.

Projekty zrealizowane rok 2012 - Pomoc Afryce.

Uczniowie w stolarni.