2010

Projekty pomocy charytatywnej zrealizowane w roku 2010 przez gdański ośrodek Ruchu "Maitri".

Projekty zrealizowane rok 2010 – Pomoc Afryce.

Dzięki ofiarności dobroczyńców gdańska Wspólnota Ruchu Maitri mogła w dalszym ciągu wspierać placówki misyjne w realizacji projektów pomocowych. Łączna kwota przekazana na finansowanie 66 zgłoszonych projektów wyniosła w roku sprawozdawczym 1.008.258 złotych.

1. Placówka Bertoua – Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała pieniądze na wykonanie ogrodzenia. Przekazana kwota 3 538 €.

2. Ośrodek zdrowia w Nyakinama (Rwanda) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pomoc finansową na zakup środków opatrunkowych. Przekazana kwota 4 000 €.

3. Placówka misyjna Baphoussam w (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała dofinansowanie na wyposażenie domu misjonarek. Przekazana kwota 1 000 €.

4. Ośrodek zdrowia w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał środki na dożywianie. Przekazana kwota 4 000 €.

5. Przedszkole katolickie w Doume (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymało pomoc na dożywianie. Przekazana kwota 2 000 €.

6. Ośrodek zdrowia w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na zakup leków i materiałów medycznych. Przekazana kwota 8 000 $.

7. Placówka Ntamugenga (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała dofinansowanie na zakup mazutu do agregatu prądotwórczego do ośrodka zdrowia. Przekazana kwota 1 000 $.

8. Ośrodek zdrowia w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pomoc finansową na premię motywacyjną dla pracowników. Przekazana kwota 2 000 $.

9. Ośrodek dożywiania Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na zakup żywności. Przekazana kwota 8 000 $.

10. Ośrodek dożywiania Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pieniądze na mleko dla noworodków. Przekazana kwota 4 000 $.

11. Ośrodek dożywiania Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pomoc na zakup nasion, mydła, przyrządów do pracy. Przekazana kwota 500 $.

12. Ośrodek dożywiania Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pieniądze na wynagrodzenie dla pracowników. Przekazana kwota 1 200 $.

13. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał środki na zakup leków. Przekazana kwota 5 000 €.

14. Placówka w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała pomoc finansową na ukończenie budowy salek wielofunkcyjnych. Przekazana kwota 4 500 €.

15. Przedszkole w Goma (Kongo) prowadzone przez księży Pallotynów otrzymało pieniądze na dożywianie. Przekazana kwota 6 250 $.

16. Przedszkole w Goma (Kongo) prowadzone przez księży Pallotynów otrzymało pomoc na budowę sal edukacyjnych. Przekazana kwota 3 930 $.

17. Misja Atok w Kamerunie prowadzona przez księży Marianów otrzymała wsparcie finansowe na zorganizowanie sesji edukacyjnych połączonych z programem rekreacyjnym i dożywianiem dzieci i młodzieży. Przekazana kwota 2 200 €.

18. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na budowę domów dla Pigmejów. Przekazana kwota 3 500 €.

19. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na budowę kuchni. Przekazana kwota 5 000 €.

20. Centrum Formacyjne w Doume (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymało wsparcie finansowe na wyposażenie pomieszczeń. Przekazana kwota 3 000 €.

21. Placówka Essengbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na wymianę dachu w przychodni. Przekazana kwota 5 000 €.

22. Placówka misyjna w Betare-Oya (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała dofinansowanie na dożywianie osieroconych dzieci. Przekazana kwota 3 000 €.

23. Misja w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus otrzymała środki na leki dla chorych na AIDS. Przekazana kwota 4 000 €.

24. Placówka Ndelele (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała pomoc w zakupie instalacji systemu oświetlenia za pomocą słońca. Przekazana kwota 3 000 €.

25. Placówka Essengbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na wyposażenie pracowni haftu i szycia. Przekazana 1 000 €.

26. Placówka Bertoua – Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała środki na dożywianie dzieci i chorych na AIDS. Przekazana kwota 4 000 €.

27. Ośrodek dla niewidomych w Kibeho (Rwanda) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek otrzymała pomoc na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 24 000 €.

28. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie finansowe na zakup leków, pomoc biednym i dożywianie. Przekazana kwota 5 000 €.

29. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pomoc dla głuchoniemego chłopca. Przekazana kwota 1 000 €.

30. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na budowę studni dla Pigmejów. Przekazana kwota 750 €.

31. Ośrodek zdrowia w Gasura (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus otrzymał pomoc finansową na pomoc dla ciężarnych kobiet. Przekazana kwota 4 000 €.

32. Misja w Esseng (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała wsparcie na leczenie chorych na AIDS. Przekazana kwota 3 000 €.

33. Przychodnia stomatologiczna w Kabuga (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała środki na zakup leków i materiałów stomatologicznych. Przekazana kwota 4 000 €.

34. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał pomoc na zakup leków. Przekazana kwota 5 000 €.

35. Parafia Yenga (Kamerun) prowadzona przez księży Oblatów NMP otrzymała pomoc finansową dla Pigmejów. Przekazana kwota 3 500 €.

36. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 2 000 €.

37. Misja Yaounde (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pomoc na dofinansowanie placówki. Przekazana kwota 1 000 €.

38. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie finansowe na pracę z młodzieżą i dożywianie. Przekazana kwota 2 000 €.

39. Placówka misyjna Gatara (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup komputera dla potrzeb programu Adopcji Serca. Przekazana kwota 2 014 PLN.

40. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup komputera dla programu Adopcji Serca. Przekazana kwota 2 014 PLN.

41. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie finansowe na utrzymanie samochodu. Przekazana kwota 500 €.

42. Ośrodek misyjny Mandama (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej otrzymał środki na wynagrodzenie dla pracowników i na zakup krzeseł do maszyn dla Szkoły Życia. Przekazana kwota 200 €.

43. Placówka w Essengbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu. Przekazana kwota 3 000 €.

44. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pomoc na zakup i podłączenie panelu słonecznego. Przekazana kwota 2 960 €.

45. Centrum dożywiania w Nykainama w Rwandzie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał wsparcie na zakup żywności. Przekazana kwota 4 000 €.

46. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał pomoc finansową na zakup środka utylizującego do szamba. Przekazana kwota 410 €.

47. Placówka Nguelemendouka (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała pieniądze na wyposażenie sierocińca. Przekazana kwota 2 300 €.

48. Misja w Nguelemendouka (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała wsparcie na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 2 000 €.

49. Centrum formacji w Nguelemendouka (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymało dofinansowanie na pensje dla personelu. Przekazana kwota 2 500 €.

50. Placówka Nguelemendouka (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci w sierocińcu. Przekazana kwota 5 000 €.

51. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pomoc na potrzeby chorych i biednych. Przekazana kwota 1 500 €.

52. Przedszkole w Dimako (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymało środki na zakup żywności i dopłatę do pensji dla nauczycieli. Przekazana kwota 2 000 €.

53. Szkoła w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała dofinansowanie na zakup materiałów i uszycie mundurków dla uczniów. Przekazana kwota 1 000 €.

54. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci CEB i Garderie. Przekazana kwota 4 000 €.

55. Szkoła podstawowa w Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pomoc na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 3 000 €.

56. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie na organizację świąt dla dzieci. Przekazana kwota 3 000 €.

57. Placówka w Essengbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na remont dachu domu sióstr. Przekazana kwota 3 115 €.

58. Placówka Grand Bereby (Wybrzeże Kości Słoniowej) prowadzona przez księży Pallotynów otrzymała pomoc na odnowienie i powiększenie internatu dla dziewcząt. Przekazana kwota 6 000 €.

59. Szkoła szycia w Biankouri (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny otrzymała pieniądze na zakup i naprawę maszyn do szycia. Przekazana kwota 1 000 €.

60. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie na centrum, internat i dożywianie dziewcząt. Przekazana kwota 3 000 €.

61. Placówka Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny otrzymała pomoc na dożywianie dzieci w sierocińcu. Przekazana kwota 5 000 €.

62. Misja w Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny otrzymała dofinansowanie na wynagrodzenie dla pracowników sierocińca. Przekazana kwota 2 000 €.

63. Szkoła szycia w Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny otrzymała wsparcie na zakup maszyn do szycia. Przekazana kwota 1 000 €.

64. Przedszkole w Doume (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymało pieniądze na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 2 000 €.

65. Szkoła katolicka w Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pomoc finansową na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 4 000 €.

66. Diecezja Doume (Kamerun) prowadzona przez ks. Bp. Jana Ozga otrzymała dofinansowanie utrzymania dla 20 kleryków pozostających w programie Adopcji Serca. Przekazana kwota 20 000 €.

Projekty pomocowe zrealizowane przez wrocławską wspólnotę Ruchu Maitri w 2010 roku.

1. Dobudowa klas w szkole w Hilla Mayo, Sudan (10 950 EUR)

2. Odbudowa domu ubogiego dziecka, Sudan (7 000 EUR)

3. Remont sali wielofunkcyjnej dla dzieci w Abong-Mbangu, Kamerun (5 337 EUR)

4. Pompa infuzyjna, Burundi (4 941 PLN)

5. Funkcjonowanie szkoły w Ndim w okresie 01.2010-06.2011, Republika Środkowoafrykańska (1 800 EUR)

6. Stała pomoc na leczenie w ośrodku zdrowia w Essengu na 2011 r., Kamerun (2 000 EUR)

Projekty zrealizowane rok 2010 – Pomoc Afryce.

Projekty zrealizowane rok 2010 - Pomoc Afryce.

Dożywianie dzieci w ośrodku prowadzonym przez s. Teofilę.

Projekty zrealizowane rok 2010 - Pomoc Afryce.

Siostra Marietta z dziećmi z programu Adopcji Serca, Doume.