2006

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane rok 2006 – Pomoc Afryce.

Poniżej przedstawiamy pełną listę projektów pomocy jednorazowej, które zostały sfinansowane dzięki hojności ofiarodawców gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri w roku 2006. Lista zawiera nazwy placówek misyjnych i zgromadzeń zakonnych oraz kwoty darowizn i ich przeznaczenie. Wszystkie projekty zostały rozliczone na podstawie dokumentacji dostarczonej przez misjonarzy.

Placówka Bertoua-Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Pasjonistki) otrzymała środki na leczenie i dożywianie dzieci i opiekę nad chorymi na AIDS. Przekazana kwota 2000 €.

Placówka w Masaka parafia Kigali (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na budowę Sali wielofunkcyjnej w Szkole Życia prowadzonej w ramach programu adopcyjnego. Przekazana kwota 15 700 $.

Dom opieki dla dzieci ulicy w Medelin (Kolumbia) prowadzony przez księży Pallotynów zostanie wyremontowany i uzyska podstawowe wyposażenie. Przekazana kwota 4900 $.

Placówka w Ntamugenga (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała wsparcie na remont i wyposażenie sali wielofunkcyjnej w ośrodku zdrowia przeznaczonej m.in. na szczepienia dzieci, badania kobiet w ciąży, spotkania sierot objętych Adopcją Serca i ich opiekunów itp.. Przekazana kwota 3000 $.

Ośrodek w Doume parafia Esseng (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na dożywianie i leczenie 265 dzieci w szkole podstawowej. Przekazana kwota 1000 €.

Placówka przedszkolna w parafii Dimako prowadzona przez Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus uzyskała środki na wyposażenie sali, zakup przyborów szkolnych, posiłki dla dzieci. Przekazana kwota 1100 €.

Ośrodek misyjny w Abong-Mbang prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na zakup samochodu terenowego. Przekazana kwota 29 230 €. (Darowizna celowa otrzymana od ofiarodawcy!).

Ośrodek misyjny w Abong-Mbang prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na zakup lekarstw, budowę sanitariatów, malowanie przychodni zdrowia. Przekazana kwota 5000 €.

Ośrodek misyjny Ndelele (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Pasjonistki) otrzymał pieniądze na program dożywiania głodujących dzieci. Przekazana kwota 2000 €.

Misja w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na zakup leków do przychodni oraz dożywianie głodnych dzieci. Przekazana kwota 4000 €.

Misja w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na eksploatację samochodu zakupionego przez ofiarodawcę. Kwota przekazana 5000 zł (darowizna celowa od ofiarodawcy).

Placówka misyjna w Nguelemendouka (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła otrzymała środki na dożywianie dzieci w szkole podstawowej. Przekazana kwota 2000 €.

Placówka w Bertoua (Kamerun) prowadzona przez Instytut Misyjny Laikat uzyskała częściowe dofinansowanie zgłoszonego projektu naprawy dachu w magazynie leków. Przekazana kwota 3500 €.

Misja w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na wykonanie odwodnienia oraz posadzki i położenie glazury na parterze ośrodka zdrowia. Przekazana kwota 3700 €.

Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup okien i drzwi do „Szpitala Wdzięczności” wznoszonego na 25 lecie pobytu sióstr w Afryce. Przekazana kwota 5840 $.

Ośrodek w Doume parafia Esseng (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał na pokrycie kosztów operacji i rehabilitacji kolana dla Gastona Nkel. Przekazana kwota 500 €.

Ośrodek w Doume parafia Esseng (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na leczenie i dożywianie głodujących. Przekazana kwota 5000 €.

Placówka misyjna Ayos (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na częściowe pokrycie kosztów remontu Centrum Formacji Dziewcząt. Przekazana kwota 3000 €.

Ośrodek misyjny w Abong-Mbang prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na zakup lekarstw i dożywianie głodujących. Przekazana kwota 8000 €.

Placówka misyjna w Nguelemendouka (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła otrzymała środki na zakup leków i wyposażenie laboratorium. Przekazana kwota 4283 €.

Placówka misyjna Essiengbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na zakup leków i dożywianie głodujących. Przekazana kwota 3000 €.

Ośrodek misyjny w Abong-Mbang prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na dożywianie dzieci, zakup podręczników i prace remontowe podłogi. Przekazana kwota 2.744 €.

Ośrodek w Doume (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na zakup żywności do ośrodka dożywiania, zakup leków dla chorych na AIDS, zakup lodówki do przechowywania szczepionek. Przekazana kwota 6000 €.

Projekty zrealizowane rok 2006 – Pomoc Afryce.

Projekty zrealizowane rok 2006 - Pomoc Afryce.

Szkoła w Abong- Mbang, Kamerun.

Projekty zrealizowane rok 2006 - Pomoc Afryce.

Abong – Mabang , Kamerun. Ośrodek zdrowia, Siostry Najśw. Duszy Chrystusa.