Informacje dla mediów

XX-lecie PROGRAMU ADOPCJA SERCA

Materiał w przygotowaniu

INFORMACJE O HISTORII I DZIAŁALNOŚCI RUCHU “MAITRI”

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI został utworzony na przełomie 1975/76 roku w Warszawie. Założycielem był Jacek Wójcik, który kierowany radami śp. ks. Bronisława Bozowskiego trafił, w trakcie podróży do Indii do Domu Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie, gdzie podjął pracę wolontariacką. Inspiracją do założenia Ruchu była postawa i praca bł. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Uczestnictwo w Ruchu od początku jego istnienia wiąże się ściśle z formacją duchową członków i pracą na rzecz ubogich i głodujących. W swoich szeregach Ruch skupia osoby świeckie wszystkich stanów, niektóre z nich posiadają wykształcenie teologiczne. Ruch uznał za patronów św. Franciszka i bł. Matkę Teresę. W ciągu 40 lat istnienia Ruch MAITRI stał się jednym z największych dzieł prowadzonych na rzecz misji przez katolicki laikat w ścisłej współpracy z Kościołem.

Zalążkiem Ruchu była grupa pod nazwą Studenckie Konwersatorium Trzeciego Świata, która powstała na przełomie lat 1975/76 przy klasztorze oo. Paulinów przy ul. Długiej 3 w Warszawie i została zatwierdzona pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 6980/D/76 z dn.15.10.1976 r. W miarę powstawania kolejnych wspólnot Ruch przyjął nazwę „Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata – Maitri”. W 1990 roku decyzją Rady Ruchu nazwa została zmieniona na „Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata – Maitri”. W 1989 Episkopat Polski wyznaczył Krajowego Duszpasterza Ruchu w osobie śp. ks. Romana Foryckiego SAC. Dzięki niemu został opracowany statut Ruchu, w którym zawarto rozpoznany charyzmat – „Wyrażana czynem miłość do najuboższych”. Ruch jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Obecnie (2013) Ruch funkcjonuje w ramach dziesięciu wspólnot działających przy parafiach (Gdańsk, Białystok, Warszawa, Lublin, Bytom, Gliwice, Rybnik, Racibórz, Pyskowice, Wrocław). Wspólnoty posiadają w ramach parafii opiekunów duchowych, pozostają także w kontaktach z biskupami diecezjalnymi. Sprawozdania z działaności poszczególnych Wspólnot znajdują się tutaj. Od 2013 roku Funkcję Duszpasterza Krajowego Ruchu MAITRI pełni o. Jan Jacek Stefanów SVD.

Charyzmat Ruchu jest realizowany przez codzienną pracę na rzecz misji Kościoła katolickiego. W wczesnym okresie uczestnicy Ruchu wysyłali paczki do Sióstr Misjonarek Miłości z Kalkuty, z czasem akcja nabrała charakteru masowego i została rozwinięta również w Czechach i Słowacji. W latach 70/80’ Ruch podjął współpracę z ośrodkiem dla trędowatych w Jeevodaya w Indiach prowadzonym przez śp. ks. A. Wiśniowskiego SAC oraz z podobnym ośrodkiem w Puri prowadzonym przez śp. O. Mariana Żelazka SVD.

Współpraca ze zgromadzeniami pallotynów i werbistów trwa do dziś między innymi w ramach rozpoczętego w 1996 r. programu pomocy dzieciom – Adopcja Serca. Uczestnictwo w programie wiąże się z moralnym zobowiązaniem ofiarodawcy do pomocy, konkretnemu znanemu z nazwiska i imienia ubogiemu dziecku. Dzięki pomocy dzieci nie głodują i mogą uczęszczać do szkoły. Adopcja Serca była odpowiedzią na apele o pomoc Sióstr Pallotynek i Księży Pallotynów, wobec tragicznych skutków ludobójstwa w Rwandzie dotykających setek tysięcy głodujących sierot. W 2015 roku program obejmował ok 3600 dzieci w jedenastu krajach (Afryka- Rwanda, DR Kongo, Burundi, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo, Sudan, Madagaskar, Kongo (Brazzaville), Indie, Boliwia). Około 6000 podopiecznych zakończyło udział w programie. Przy współpracy z Ruchem, 23 zgromadzenia zakonne prowadzące 53 placówki misyjne realizują co roku mikro projekty  pomocy nakierowane na walkę z głodem, skrajnym ubóstwem, budowę infrastruktury i formację duchową mieszkańców. Dzięki ofiarodawcom z Ruchu MAITRI zostało wyświęconych 3 księży, a kolejnych 20 kleryków studiuje w seminarium w Bertoua w Kamerunie. Więcej na temat pomocy udzielanej ubogim w Afryce.

Więcej szczegółowych informacji na temat Ruchu “Maitri” i jego bieżącej działalności  można uzyskać w gdańskim biurze Ruchu.